background

Info voor bedrijven

Er zijn in Nederland twee regelingen voor subsidie. De MIA en de VAMIL regeling. Hieronder wordt uitgelegd hoe het in elkaar zit:

Milieu-investeringsaftrek (MIA)/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
Het doel van de MIA/VAMIL is het stimuleren van milieu-investeringen die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu. Dit gebeurt door een bepaald percentage van de investering aftrekbaar te maken van de fiscale winst en doordat bepaalde milieu-investeringen en energievoorzieningen fiscaal vrij (willekeurig) afgeschreven kunnen worden. Dit levert een rente- en liquiditeitsvoordeel op. De regelingen zijn bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen
Voorwaarden
Elke onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA/VAMIL. U komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als een investering voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

1. Het bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst. Het Ministerie van VROM stelt deze lijst jaarlijks op. U kunt hier de Milieulijst 2017 downloaden.
2. Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
3. De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
4. Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen ten minste € 2.100 zijn.
Onder bepaalde voorwaarden komen ook de kosten van een milieuadvies voor de MIA in aanmerking.

U kunt zich aanmelden voor de MIA/VAMIL met het meldingsformulier MIA/VAMIL. U kunt hier het formulier downloaden.

Het is nu ook mogelijk om een e-voertuig aan te schaffen via een leaseovereenkomst. Informeer eens bij www. sqoot.nl

NIEUW!!  Het is nu ook mogelijk om e-bikes te leasen via het BOVAG lease plan

 


Contact

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen:

 

contact

Externe informatie

Als u de Milieulijst of meldingsformulieren wilt bestellen, kunt u:

contact opnemen met de helpdesk MIA/VAMIL bij SenterNovem. Het telefoonnummer is: (038) 455 34 80 of  ontact opnemen met de BelastingTelefoon.